Qui mô công ty

Hệ thống Công ty Biti’s có 6 Trung Tâm Chi Nhánh  từ Bắc vào Nam bao gồm:
•    2 trung tâm thương mại, 2 trung tâm kinh doanh: Trung Tâm Thương Mại Biti’s Lào Cai; Trung Tâm Thương Mại Biti’s Miền Bắc; Trung Tâm Kinh Doanh Biti's Tây Nguyên, Trung Tâm Kinh Doanh Biti’s Đà Nẵng.

LÀO CAI
MIỀN BẮC

 

TÂY NGUYÊN
ĐÀ NẴNG

 •    2 chi nhánh: Chi nhánh Biti’s Miền Nam và Chi nhánh Biti's Miền Tây.

MIỀN NAM
MIỀN TÂY