Liên hệ

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN (BITI'S)

 

Địa chỉ: 22 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 38753442 - 38756563 - 38767335 - 38768135
Fax:         (84-8) 38753443 - 38752871
E-mail:
      kate.nguyen@bitis.com.vn                  
Website:  
www.bitis.com.vn
Bộ phận chăm sóc khách hàng:
Email: chamsockhachhang@bitis.com.vn

   

 

CÔNG TY TNHH BÌNH TIÊN ĐỒNG NAI (DONA BITI'S)

Địa chỉ: 1/1 Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 84 (61) 3813887 – 3813888 – 6290777
Fax: 84 (61) 3813786 – 3815267
E-mail:
marketing@bitis.com.vn        
               jessica@bitis.com.vn
Bộ phận chăm sóc khách hàng:
Email: chamsockhachhang@bitis.com.vn