Tin tức

Chính sách đào tạo

Nguồn nhân lực là vốn quý của doanh nghiệp và để phát huy hiệu quả nguồn vốn quý này, Biti’s luôn hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc, do đó mỗi CBCNV Công Ty Biti’s luôn được khuyến khích, đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên môn phù hợp với chức danh công việc đảm nhận.


 

Chế độ

Công ty Biti’s luôn đảm bảo công ăn việc làm cho tất cả CBCNV Công ty và đảm bảo chi trả các trợ cấp xã hội đúng với bộ Luật Lao động. Ngoài ra Công ty còn áp dụng một số chế độ trợ cấp đối với CBNV như: trợ cấp kết hôn, tang chế, tai nạn lao động, đi nghĩa vụ quân sự, trợ cấp tiền xăng, tiền công tác phí, chi phi điện thoại di động hàng tháng,…

CHI NHÁNH BITI'S LÀO CAI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Chi Nhánh Biti’s Lào Cai là một đơn vị trực thuộc Công ty TNHH SX HTD Bình Tiên chuyên sản xuất - kinh doanh giày dép có  quy mô lớn tại Việt Nam.

 Hiện nay, do nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường kinh doanh  nội địa tại các Tỉnh Tây Bắc, thị trường Trung Quốc. Chúng tôi cần tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau:

 

 

CÔNG TY TNHH SXHTD BÌNH TIÊN THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Sản Xuất HTD Bình Tiên là một Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các loại giày dép với quy mô lớn tại Việt Nam. Hệ thống Công ty có hơn 9.000 CBCNV đang làm việc. Sản phẩm của chúng tôi đã và đang có mặt trên thị trường trong nước và xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia trên Thế Giới.

Hiện nay, do nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh nên chúng tôi cần tuyển dụng nhân sự cho các vị trí sau: