nhan vien phan loai hang hoa retail distribution

Nhân Viên Phân Loại Hàng Hóa - Retail Distribution

NHIỆM VỤ CHÍNH• Đánh giá tình hình kinh doanh của các cửa hàng trong hệ...

nhan vien du bao bo sung hang hoa retail distribution

Nhân Viên Dự Báo & Bổ Sung Hàng Hóa - Retail Distribution

NHIỆM VỤ CHÍNH• Dựa vào các dữ liệu quá khứ về lịch sử bán hàng,...

nhan vien dat hang retail distribution

Nhân Viên Đặt Hàng - Retail Distribution

NHIỆM VỤ CHÍNH• Theo dõi và nắm thông tin về kế hoạch mở mới cửa...

nhan vien quan ly nganh hang

Nhân Viên Quản Lý Ngành Hàng

TÓM TẮT CÔNG VIỆCNhân viên quản lý ngành hàng là người sẽ phụ trách phân...