Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

CHÍNH SÁCH XỬ LÝ VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

(Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân)

 

1. Giới thiệu

Chính sách xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng này ("Chính Sách Xử Lý và Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân”) giải thích phương thức CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN (“Công Ty” hoặc “Biti's”) thu thập, xử lý, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin, dữ liệu cá nhân khi quý khách hàng (“Khách Hàng” hoặc “Bạn”) sử dụng website có tên miền bitis.com.vn (“Website”) và ứng dụng di động Bitis Loyalty (“Ứng Dụng”), để mua sắm hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với Biti's. Biti's trân trọng quyền riêng tư của khách hàng và đánh giá cao sự tin tưởng của Bạn rằng Biti's sẽ tôn trọng quyền riêng tư của Bạn một cách cẩn trọng và đúng đắn.

Bằng cách truy cập vào Website và Ứng Dụng hoặc đăng ký là thành viên, Bạn cho phép Biti’s được thu thập, xử lý thông tin cá nhân của mình khi truy cập trang web và ứng dụng của chúng tôi và đồng ý với toàn bộ nội dung của Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Xử Lý và Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này đính kèm dưới đây.” Hoạt động kinh doanh của Biti's không ngừng phát triển, các Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân, Website, Ứng Dụng và Điều Khoản Sử Dụng của Biti's cũng có thể được cập nhật. Việc Bạn tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Biti's được hiểu là Bạn đã chấp nhận bản Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân được cập nhật. Trừ khi có quy định khác, Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân hiện tại của Biti's áp dụng cho tất cả thông tin mà Biti's có về Bạn và tài khoản của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin cá nhân của bạn, và hoặc bất cứ thông tin, dữ liệu nào từ bạn mà chúng tôi có thể có được thông qua Website và Ứng Dụng. Việc Bạn truy cập Website và Ứng Dụng của Biti's và mọi tranh chấp về quyền riêng tư đều tuân theo Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này và Điều Khoản Sử Dụng của Website và Ứng Dụng.

 

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Bạn đồng ý cho phép Biti's sử dụng thông tin về khách hàng cho các mục đích cụ thể mà thông tin được thu thập. Biti's có thể sử dụng thông tin cá nhân của Bạn cho các mục đích sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

2.1. Để tạo và quản lý tài khoản trực tuyến của Bạn khi truy cập và Website và Ứng dụng nhằm xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật thông tin của Khách hàng .

2.2. Để thực hiện việc mua, đổi, trả hàng của Bạn, trực tuyến hoặc tại một trong các cửa hàng bán lẻ của Biti's.

2.3. Để tạo điều kiện cho Bạn tiếp cận thông tin về các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại.

2.4. Để xử lý việc giao hàng đến cho Bạn, và việc nhận lại hàng trong trường hợp bạn đổi hoặc trả.

2.5. Để xử lý việc nhận thanh toán từ Bạn và việc hoàn trả lại tiền đến Bạn.

2.6. Để cung cấp cho Bạn thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà Bạn yêu cầu từ Biti's hoặc, theo sự đồng ý trước của Bạn, thông tin mà Biti's cảm thấy Bạn có thể quan tâm, qua email hoặc tin nhắn văn bản.

2.7. Để vận hành, đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh của Biti's (bao gồm phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới; phân tích và nâng cao các sản phẩm, dịch vụ, Website và Ứng Dụng của Biti's).

2.8. Để hiểu khách hàng của Biti's, thực hiện phân tích dữ liệu, và xử lý khác (bao gồm nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng, phân tích xu hướng, và việc ẩn danh).

2.9. Để trả lời nhận xét hoặc câu hỏi của Bạn, hoặc tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển (nếu có).

2.10. Để chuyển, chia sẻ các nhận xét về hàng hóa trên Website và Ứng Dụng đến đơn vị liên kết của chúng tôi nhằm cân nhắc thể hiện trên website của họ, không bao gồm việc chuyển, chia sẻ thông tin định danh của bạn.

2.11. Theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật cho phép.

 

3. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được thu thập theo sự đồng ý rõ ràng của Bạn sẽ chỉ được sử dụng cho các hoạt động được nêu tại Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, ngoại trừ các trường hợp (i) một thỏa thuận riêng giữa Biti's và Bạn về việc sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích và phạm vi khác ngoài các mục đích và phạm vi được quy định rõ ràng ở đây, hoặc (ii) Biti's cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu của Bạn, hoặc (iii) Biti's thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật pháp và quy định hiện hành.

 

4. Thông tin cá nhân được tiếp nhận

Dưới đây là các loại thông tin Biti's tiếp nhận từ Bạn trong quá trình truy cập và sử dụng Website hoặc Ứng dụng:

4.1. Thông tin tự động

Đối với mỗi khách hàng truy cập vào Website và Ứng Dụng của Biti's, máy chủ của Biti's tự động nhận dạng thông tin liên quan đến tên miền của khách hàng (hoặc nhà cung cấp quyền truy cập của khách truy cập) chứ không phải địa chỉ email. Biti's cũng có thể tự động thu thập thông tin cá nhân khác như loại trình duyệt Bạn đang sử dụng, địa chỉ website mà Bạn truy cập đã điều hướng đến trang của Biti's, hệ điều hành Bạn đang sử dụng, tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet, các trang Bạn truy cập trên Website của Biti's, ngôn ngữ sử dụng và thời gian truy cập của Bạn.

 

4.2. Thông tin Bạn cung cấp cho Biti's

Biti's cũng tiếp nhận và tổng hợp thông tin do Khách Hàng tự nguyện cung cấp khi Bạn giao tiếp điện tử với Biti's, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn họ tên, số điện thoại, email, ngày tháng năm sinh, địa chỉ của Khách Hàng.

 

4.3. Cookies

Biti's có thể sử dụng cookies và web beacon (còn được gọi là web bug, thẻ pixel hoặc ảnh GIF nhìn rõ) để quản lý Website, Ứng Dụng và các tác vụ email. Cookies là một tệp nhỏ được lưu trên máy tính của Bạn khi Bạn truy cập một website hoặc ứng dụng. Mục đích của nó là quản lý trải nghiệm website và ứng dụng của Bạn và cho phép tùy chỉnh các website và ứng dụng được hiển thị cho Bạn khi Bạn quay lại trang đó. Web beacon là các đoạn mã máy tính nhỏ cho phép chủ sở hữu Website theo dõi hành động của người dùng trên Website và người nhận thư điện tử. Cookies và web beacon giúp Biti's hiểu cách người tiêu dùng sử dụng Website và Ứng Dụng và email để Biti's có thể thiết kế các dịch vụ tốt hơn trong tương lai. Biti's có thể sử dụng cookies và web beacon để đo lường hiệu quả của các sáng kiến quảng cáo trực tuyến của Biti's và xác định mối tương quan giữa khách hàng của Biti's và các website trực tuyến mà họ truy cập. Các công ty quảng cáo của bên thứ ba cũng có thể sử dụng cookies và web beacon để thu thập thông tin về các lượt truy cập của Bạn vào Website và Ứng Dụng của Biti's và các website khác (chẳng hạn như các website Bạn truy cập và các trang quảng cáo bạn nhấp vào) để phân phối quảng cáo phù hợp hơn với Bạn, trên và ngoài Website và Ứng Dụng của Biti's.

 

4.4. Đăng ký nhận bản tin điện tử từ Biti's

Đăng ký nhận Bản tin điện tử của Biti's có thể được kích hoạt tự nguyện thông qua Website và Ứng Dụng với sự đồng ý và chấp nhận của Bạn. Sau khi nhận được sự đồng ý của Bạn, Biti's sẽ cập nhật cho Bạn về các bộ sưu tập, sản phẩm và dịch vụ mới của Biti's bằng cách định kỳ gửi cho Bạn bản tin điện tử và/hoặc các hình thức liên lạc khác qua email, tin nhắn hoặc cuộc gọi điện thoại dựa trên thông tin mà Bạn đã cung cấp. Bạn có thể hủy đăng ký nhận Bản tin điện tử của Biti's thông qua phần Bản tin điện tử trong Website và Ứng Dụng hoặc theo phương thức đăng ký được cung cấp trong Bản tin điện tử của Biti's.

 

5. Cách thức xử lý thông tin cá nhân

Tùy theo từng mục đích thu thập thông tin cá nhân, Biti's sẽ thực hiện một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan được pháp luật cho phép.

Các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn có thể được Biti's thực hiện theo phương thức tự động hoặc thủ công hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác mà Biti's cho là phù hợp.

 

6. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Biti's tiếp nhận Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Công Ty và Biti's không kinh doanh, bán, cho thuê, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ các trường hợp được chia sẻ, cung cấp thông tin theo quy định trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này cũng như quy định của pháp luật.

 

Khách hàng đồng ý cho phép Biti's chia sẻ thông tin một cách hạn chế với các nhà cung cấp dịch vụ mà Biti's sử dụng tùy từng thời điểm để cung cấp dịch vụ thay mặt Biti's, chẳng hạn như gửi thư qua bưu điện và email, xóa thông tin lặp khỏi danh sách khách hàng, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị, marketing, quảng cáo, khuyến mại, giao hoặc hoàn trả hàng, nhận hoặc hoàn các khoản thanh toán, và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng. Thông tin của Bạn có thể được duy trì và xử lý bởi nhà cung cấp dịch vụ của Biti's tại Việt Nam hoặc các vùng lãnh thổ khác (đối với các đơn hàng quốc tế). Tại các khu vực pháp lý này, thông tin của Bạn có thể được truy cập bởi tòa án, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan an ninh quốc gia theo quy định pháp luật sở tại. Để biết chi tiết về cách mà các nhà cung cấp dịch vụ của Biti's xử lý thông tin của Bạn, hãy liên hệ với Biti's theo phương thức và thông tin liên hệ tại điều 12 dưới đây. Biti's có thể cung cấp thông tin cá nhân khi Biti's tin rằng việc thực thi hoặc áp dụng Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, Điều khoản và Điều kiện của Website và Ứng Dụng của Biti's là phù hợp và/hoặc các thỏa thuận khác; bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Website và Ứng Dụng, người dùng của Biti's hoặc những người khác; khi được Khách Hàng đồng ý hoặc theo yêu cầu khác hoặc được pháp luật hiện hành cho phép. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, điều này không bao gồm việc bán, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng cho các mục đích thương mại vi phạm các cam kết được nêu trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này. Trong trường hợp Công Ty, hoặc tất cả tài sản của Biti's về cơ bản được mua lại hoặc được đề xuất mua lại bởi một hoặc nhiều bên thứ ba là kết quả của việc sáp nhập, bán, hợp nhất hoặc thanh lý, thông tin Khách Hàng có thể được cung cấp và lưu trữ.

 

7. Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận, điều chỉnh, cập nhật, xóa thông tin cá nhân

 1. Bạn có quyền yêu cầu Biti's cập nhật, điều chỉnh hoặc xóa thông tin cá nhân của Bạn mà Biti's được tiếp cận, tùy vào một số trường hợp ngoại lệ theo quy định của pháp luật, bằng việc gửi thư điện tử hoặc văn bản yêu cầu cho Biti's theo thông tin liên hệ tại Điều 12 dưới đây. Biti's có thể yêu cầu một số thông tin cá nhân nhất định nhằm xác minh danh tính của người đưa ra yêu cầu.
 2. Biti’s có quyền từ chối yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của Khách hàng trong các trường hợp sau:
 1. Pháp luật quy định không cho phép xóa dữ liệu;
 2. Dữ liệu cá nhân được xử lý bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục đích phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;
 3. Dữ liệu cá nhân đã được công khai theo quy định của pháp luật;
 4. Dữ liệu cá nhân được xử lý nhằm phục vụ yêu cầu pháp lý, nghiên cứu khoa học, thống kê theo quy định của pháp luật;
 5.  Trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật;
 6. Ứng phó với tình huống khẩn cấp đe dọa đến tính mạng, sức khỏe hoặc sự an toàn của chủ thể dữ liệu hoặc cá nhân khác.

8. Liên kết với các website của bên thứ ba

Một số hoạt động nhất định thông qua Website và Ứng Dụng, chẳng hạn như các chương trình khuyến mại đặc biệt, có thể được liên kết với các hoạt động từ các công ty bên thứ ba không liên quan khác, đưa ra cho Bạn tùy chọn chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với bên thứ ba. Biti's sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn với các công ty bên thứ ba đó; chỉ Bạn mới có thể thực hiện lựa chọn đó. Các liên kết được cung cấp trên Website và Ứng Dụng đến các website của bên thứ ba được cung cấp để tạo sự thuận tiện cho Bạn và Biti's không kiểm soát các website đó hoặc việc tuân thủ về quyền riêng tư của bên đó, mà có thể khác với Biti's. Biti's không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về bất kỳ website của bên thứ ba nào có thể truy cập được thông qua Website và Ứng Dụng. Biti's khuyến khích Bạn xem lại chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của các website bên thứ ba này trước khi gửi thông tin cá nhân của Bạn. Dữ liệu cá nhân Bạn chọn cung cấp cho các bên thứ ba không liên quan được điều chỉnh bởi chính sách thông tin cá nhân của họ, không phải Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này. Biti's không chịu trách nhiệm về việc bảo mật của các website của bên thứ ba này. Một số công ty bên thứ ba có thể chọn chia sẻ dữ liệu cá nhân của họ với Biti's; việc chia sẻ đó được điều chỉnh bởi chính sách thông tin cá nhân của công ty bên thứ ba đó.

 

9. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

Biti's cam kết mang đến cho khách hàng một môi trường an toàn và bảo mật. Biti's đã thực hiện các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý nhằm nỗ lực bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, sửa đổi và tiết lộ trái phép thông tin cá nhân mà Biti's đang nắm giữ và kiểm soát. Máy chủ của Biti's sử dụng công nghệ mã hóa TLS (Bảo mật tầng truyền tải) để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn. Bằng cách sử dụng trình duyệt tương thích với TLS, Bạn có thể giúp đảm bảo rằng thông tin cá nhân của Bạn không bị truy cập trái phép và được xử lý một cách bảo mật.

Tuy nhiên, Biti's mong Bạn hiểu rằng KHÔNG CÓ HỆ THỐNG KỸ THUẬT HAY BIỆN PHÁP AN NINH, BẢO MẬT NÀO LÀ AN TOÀN TUYỆT ĐỐI Và giao dịch trực tuyến, không gian mạng cùng các hình thức thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân của Bạn luôn tiềm ẩn các nguy cơ phát sinh một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra, bao gồm nhưng không giới hạn: (a) Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Khách Hàng; (b) Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của Biti's, hệ thống bị tin tặc tấn công gây lộ lọt dữ liệu. Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc phát hiện hành vi vi phạm đến dữ liệu cá nhân của Bạn, Biti's sẽ ngay lập tức tiến hành thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nỗ lực thực hiện các biện pháp khắc phục, ngăn chặn hậu quả.

 

10. Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân của Bạn

Thông tin cá nhân của Bạn sẽ được lưu trữ trong thời gian cần thiết kể từ khi thông tin cá nhân được tiếp nhận cho đến khi Biti's nhận được yêu cầu chấm dứt việc xử lý dữ liệu cá nhân từ Bạn để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này và các yêu cầu luật định hiện hành, .

 

11. Quyền và nghĩa vụ của Bạn theo Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân của Biti's

Trừ trường hợp có quy định khác bởi pháp luật, Bạn có các quyền và nghĩa vụ như sau:

11.1 Được biết về hoạt động xử lý thông tin cá nhân của mình.

11.2 Được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình.

11.3 Đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý của mình theo quy trình được quy định tại Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này và Điều khoản sử dụng.

11.4 Yêu cầu Biti’s xóa thông tin cá nhân của mình.

11.5 Yêu cầu hạn chế xử lý thông tin cá nhân của mình.

11.6 Yêu cầu Biti's cung cấp thông tin cá nhân của mình.

11.7 Phản đối Biti's xử lý thông tin cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ thông tin cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị trừ trường hợp có quy định khác tại Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này và Điều Khoản Sử Dụng.

11.8 Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

11.9 Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của mình, trừ trường hợp Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này và Điều Khoản Sử Dụng có quy định khác. Việc bồi thường thiệt hại, nếu có, khi xảy ra hành vi vi phạm quy định về bảo vệ thông tin cá nhân cũng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận hoặc theo luật định.

11.10 Tự bảo vệ, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật.

11.11 Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý thông tin cá nhân khi chấp thuận Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này.

11.12 Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ thông tin cá nhân.

11.13. Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.

 

12.    Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân của Biti's hay có nhu cầu đề xuất cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng của Biti's qua điện thoại, gửi văn bản qua email hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN

Địa chỉ: 22 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Người nhận: Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng

Email: chamsockhachhang@bitis.com.vn

Điện thoại: (028) 38 753 443

Hotline: 0966.158.666

Nếu Bạn muốn ngừng nhận quảng cáo từ Biti's, vui lòng nhấn vào đường link từ chối nhận email ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

 

13. Điều khoản chung

 1. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này có hiệu lực từ ngày …. khi Biti’s đăng tải công khai trên Website và Ứng dụng . Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, Chính sách này có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Khách hàng thông qua các Kênh giao dịch của Biti’s trước khi áp dụng.
 2. Khách hàng cam kết hiểu rõ các điều khoản và thực hiện nghiêm túc các quy định tại Chính sách này. Các vấn đề chưa được quy định, các Bên thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các sửa đổi, bổ sung Chính sách này được Biti’s thông báo cho khách hàng trong từng thời kỳ.
 3. Chính sách này được giao kết trên cơ sở thiện chí giữa Biti’s và Khách hàng. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, các Bên sẽ chủ động giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi Biti’s đặt trụ sở để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam .
 4. Khách hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ và đồng ý với toàn bộ nội dung của bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này.

 

0 sản phẩm
0 ₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 ₫
Đóng
loader
Danh sách mã Coupon